Εικόνα Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση

Ανακοίνωση για τους φοιτητές του τμήματος (Πρώην Διοίκηση Επιχειρήσεων Μεσολογγίου) ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Κατ εξαίρεση οι φοιτητές που θα απασχοληθούν με τηλεργασία μπορούν να ολοκληρώσουν την πρακτική τους

Σ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση εργοδότη στην γραμματεία.

Περισσότερα
Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ανακοίνωση

Διδασκαλία μαθημάτων ΠΠΣ πρώην ΕΠΔΟ/ΔΙΚΣΕΟ

Τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος του πρωην τμήματος ΕΠΔΟ/ΔΙΚΣΕΟ διεξάγωνται, ως γνωστό, με συνδιδασκαλία με μαθήματα του προγράμματος ΔΕΜΕΣ, σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχισης που έχει αναρτηθεί στον σχετικό ιστότοπο https://eclass.upatras.gr/courses/MST-DEMES191/ (Ενότητα ‘Έγγραφα’). Ισχύουν οι παρακάτω κανόνες, όπως έχουν ήδη δημοσιευθεί: 1. Εάν ένα μάθημα ΕΠΔΟ/ΔΙΚΣΕΟ είναι αντιστοιχισμένο με μάθημα του ΔΕΜΕΣ, τότε εξετάζεται μαζί…

Περισσότερα

Οἱ φοιτητές του “ΤΕΙΜΕΣ” που οφείλουν το μάθημα Αγγλικά, Ορολογία , Ξένη γλώσσα κλπ

< Οἱ φοιτητές του "ΤΕΙΜΕΣ" που οφείλουν το μάθημα Αγγλικά, Ορολογία , Ξένη γλώσσα κλπ θα εξεταστούν την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ώρα 11:00. Ο τρόπος υποβολής δήλωσης και ο τρόπος εξέτασης είναι αναρτημένος στην διεύθυνση https://eclass.upatras.gr/courses/MST-BA150/ Μονο μέσω των εκεί προβλεπομένων μπορείτε να εξετασθείτε.>

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται στους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών ότι η πάσης φύσεως επικοινωνία με τα Τμήματα, τις Σχολές και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα γίνεται εφεξής μόνο μέσω του λογαριασμού e-mail που τους έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας

Ασημακόπουλος Σπυρίδων

Περισσότερα

Ώρες υποδοχής Φοιτητών για Ακαδημαϊκά θέματα

Οι φοιτητές του τμήματος μπορούν να επικοινωνούν δια ζώσης με τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους του Προγράμματος Σπουδών πρωην τμημάτων ΔΕΜΕΣ/ΕΠΔΟ/ΔΙΚΣΕΟ ως εξής:

Α. Γαρμπής, Καθηγητής
Κτίριο Κέντρου Δικτύων
Εγκαταστάσεις Παν/μιου Πατρών στο Μεσολόγγι
Τετάρτη 10:30-12:30

Β. Βασιλειάδης, Αν. Καθηγητής
Κτίριο ΣΔΟ, 2ος Όροφος
Εγκαταστάσεις Παν/μιου Πατρών στο Κουκούλι/Πάτρα
Πέμπτη 9:30-11:30

Περισσότερα

Λειτουργία Γραμματείας – Αιτήματα Φοιτητών

Τα αιτήματα των φοιτητών του τμήματος που αφορούν διοικητικά θέματα, θα πρέπει να κατατίθενται πλέον (κατά προτίμηση ηλεκτρονικά) στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Πάτρα, με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Εmail: deptsecr@upatras.gr
Διεύθυνση
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι,
26334, Πάτρα

Τηλέφωνα
2610 369210
2610 369201
2610 369203
2610 369181
2610 369042

Fax
2610369182

Η Γραμματεία του πρώην τμήματος ΔΕΜΕΣ στο Μεσολόγγι θα λειτουργεί συγκεκριμένες μόνο ημέρες και ώρες.

Περισσότερα