2η Ανακοίνωση θέσεων ΠΑ 2021-2022 Τμ. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

2η Ανακοίνωση θέσεων ΠΑ 2021-2022 Τμ. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ  με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Ευχαριστώ

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση

Ενημέρωση για διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης με Φυσική Παρουσία

Με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/8.5.2021 (ΦΕΚ 1872, β’) παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης δια ζώσης για τους/τις φοιτητές/τριες τελευταίου έτους και επί πτυχίω. Παρακαλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση με τηλεργασία ή επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (για πρώτη φορά ή μετά από…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση

Οριστικά Aποτελέσματα κατάταξης της από 22/03/2021 4ης προκήρυξης των φοιτητών για ΠΑ ΕΣΠΑ ακαδ. έτους 2020-2021

Οριστικά Αποτελέσματα κατάταξης της από 22/03/2021 4ης προκήρυξης των φοιτητών για ΠΑ ΕΣΠΑ ακαδ. έτους 2020-2021 του Τμ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση

Ανάρτηση προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης της από 22/03/2021 4ης προκήρυξης των φοιτητών για ΠΑ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ακαδ. έτους 2020-2021 του Τμ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματος.

Μετά το πέρας του χρόνου υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) για τη συμμετοχή τους στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση

4η Προκήρυξη θέσεων ΠΑ 2020-2021 Τμ. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο ενέταξε στους κόλπους του, το πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου, του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση

3η Προκήρυξη θέσεων ΠΑ 2020-2021 Τμ. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

Ανάρτηση η από 25.02.2021 3η Προκήρυξη θέσεων ΠΑ 2020-2021 Τμ. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Oλοκλήρωση πρακτικής άσκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Όσοι φοιτητές έχετε πραγματοποιήσει το 70% της χρονικής διάρκειας της πρακτικής άσκησης και δεν μπορέσατε να συνεχίσετε με τηλεργασία παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Γραμματεία με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail: vkafousia@upatras.gr

Περισσότερα