Εικόνα Κεφαλίδας

Αξιολογικοί πίνακες 407/80

Αξιολογικοί πίνακες 407/80 ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 407/80 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΤ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.   ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ κ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΜΕΗΛ olzaharop@upatras.gr ENΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/2/21

Περισσότερα

Αποτελέσματα αξιολόγησης Ακ. Υποτρόφων

18/10/2019,

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τους Ακ. Υποτρόφους, όπως αυτά εγκρίθηκαν στη Γ.Σ. του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ).

Η κείμενη νομοθεσία δεν επιτρέπει τη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων. Οι υποψήφιοι που χρειάζονται περισσότερα στοιχεία μπορούν να τα αναζητήσουν στη Γραμματεία του τμήματος ΔΕΤ.

Περισσότερα

Πρόσκληση Επανασύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος – 1ης συνεδρίασης – Θέση Μεθοδολογία Έρευνας

Επισυνάπτεται πρόσκληση επανασύγκλησης εκλεκτορικού σώματος (1η συνεδρίαση) για την αξιολόγηση υποψηφιοτήτων σχετικά με την πλήρωση μίας θέσης μέλους ΔΕΠ, βαθμίδας επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστικές Εφαρμογές στις Κοινωνικές Επιστήμες”.

Περισσότερα

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος (Θέση Μεθοδολογία Έρευνας)

Επισυνάπτεται η πρόσκληση σύγκλισης εκλεκτορικού σώματος (1η συνεδρίαση) για την αξιολόγηση υποψηφιοτήτων σχετικά με την πλήρωση μίας θέσης μέλους ΔΕΠ, βαθμίδας επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστικές Εφαρμογές στις Κοινωνικές Επιστήμες”.

Περισσότερα

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος (Θέση Ανάλυση, Σχεδίαση και Τεχνικές Εξόρυξης σε Εφαρμογές Web)

Επισυνάπτεται η πρόσκληση σύγκλισης εκλεκτορικού σώματος (2η συνεδρίαση) για την αξιολόγηση υποψηφιοτήτων σχετικά με την πλήρωση μίας θέσης μέλους ΔΕΠ, βαθμίδας επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Ανάλυση, Σχεδίαση και Τεχνικές Εξόρυξης σε Εφαρμογές Web”.

Περισσότερα