Εικόνα Κεφαλίδας

Αξιολογικοί πίνακες 407/80

ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 407/80 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΤ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.  

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ κ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΜΕΗΛ olzaharop@upatras.gr

ENΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/2/21