Εικόνα Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι φοιτητές έχετε πραγματοποιήσει το 70% της χρονικής διάρκειας της πρακτικής άσκησης και δεν μπορέσατε να συνεχίσετε με τηλεργασία παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Γραμματεία με ηλεκτρονικό μήνυμα στο

e-mail: vkafousia@upatras.gr