Εικόνα Εγκαταστασεις

To Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:
– A. Διοίκησης Επιχειρήσεων
– B. Διοίκησης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας
– Γ. Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων

Ιδρύθηκε:
με το Π.Δ. 94/2013, από τη συγχώνευση των Τμημάτων:

 • Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων (ΔΙ.Κ.Σ.Ε.Ο.)
 • Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (Ε.Π.Δ.Ο.)

του πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου και λειτούργησε για πρώτη φορά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014, με την εγγραφή των 210 πρώτων φοιτητών του.

Εγκαταστασεις Τμήματος

Αντικείμενο Σπουδών

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής, της Κοινωνικής/Διοικητικής Επιστήμης και των Οικονομικών, στα πλαίσια επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα Γενικής υποδομής και μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της Κατεύθυνσης προχωρημένου εξαμήνου (Ε’ εξάμηνο φοίτησης) σύμφωνα με το Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών το Τμήμα ανακηρύσσει τρεις κατηγορίες Πτυχιούχων, ανάλογα με τη κατεύθυνση σπουδών που ακολούθησαν:

 • Πτυχιούχος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Πτυχιούχος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας.
 • Πτυχιούχος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με κατεύθυνση Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σκοπός του Τμήματος είναι:

 1. Η δημιουργία στελεχών εφαρμογής υψηλού ποιοτικού επιπέδου στην επιστήμη της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων κάθε μορφής, που να είναι ανταγωνιστικά στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
 2. Η παροχή των απαραίτητων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν:
  • να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων, και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με εθνικό ή διεθνή χαρακτήρα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.
  • να εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και μεθόδους στην ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση, επέκταση και συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία στα πλαίσια επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
  • να διαχειρίζονται έργα Πληροφορικής στα πλαίσια επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου βίου.
  • να εκπονούν εφαρμοσμένη έρευνα στις περιοχές δραστηριοποίησης του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
 3. Η διοργάνωση και η λειτουργία, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών σπουδών και η διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας σε τομείς ενδιαφέροντος της οργάνωσης, της λειτουργίας και της διοίκησης επιχειρήσεων.