Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα για επικοινωνία με τη Γραμματεία του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων – Μεσολόγγι
    Αποδείξτε ότι είστε άνθρωπος επιλέγοντας Κύπελο.