Εικόνα Εγκαταστασεις

Ο ιστότοπος αυτός παρέχει ενημέρωση στους φοιτητές που προέρχονται από το το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Μεσολόγγι του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 38 του Κεφαλαίου Ζ του N.4610/109, ΦΕΚ 70-7/5/2019 (Α’ 70), καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Μεσολόγγι εντάσσεται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.dept.upatras.gr)