Το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

Μπορείτε να κατεβάσετε ως αρχείο τον οδηγό σπουδών με την πλήρη περιγραφή των μαθημάτων Οδηγός σπουδών (αρχείο PDF)

 

Αναθεωρημένη Αντιστοίχιση Μαθημάτων ΠΠΣ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με τα ΠΠΣ των πρώην τμημάτων ΕΠΔΟ και ΔΙΚΣΕΟ (για όλο το ακαδημαϊκό έτος) (αρχείο PDF)