Επισυνάπτεται η πρόσκληση σύγκλισης εκλεκτορικού σώματος (2η συνεδρίαση) για την αξιολόγηση υποψηφιοτήτων σχετικά με την πλήρωση μίας θέσης μέλους ΔΕΠ, βαθμίδας επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Ανάλυση, Σχεδίαση και Τεχνικές Εξόρυξης σε Εφαρμογές Web”.