Όσοι φοιτητές επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης ΕΣΠΑ μπορούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 01/04/2019 έως 15/04/2019 για έναρξη 01/05/2019:
– Αίτηση έναρξης (Επισυναπτόμενο έγγραφο ΕΠΑ01)
– Αίτηση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ (Επισυναπτόμενο έγγραφο ΕΠΑ03)
– Βεβαίωση αποδοχής απασχόλησης από τον εργοδότη (Επισυναπτόμενο έγγραφο ΕΠΑ02)
– Βεβαίωση προϋπόθεσης από τη Γραμματεία σας

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις (6), η επιλογή θα γίνεται με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας.
Στη συνέχεια, οι πίνακες των φοιτητών θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα και τη Γραμματεία του Τμήματος και οι φοιτητές θα έχουν τρεις ημέρες στη διάθεσή τους για την υποβολή ενστάσεων.
Ο τελικός πίνακας των αποτελεσμάτων θα αναρτάται στην ιστοσελίδα και τη Γραμματεία του Τμήματος και οι φοιτητές που επελέγησαν θα πρέπει να προσκομίσουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά:
– Στοιχεία φοιτητή (με τα επισυναπτόμενα έγγραφα)
– Υ.Δ. σπουδαστή για κάλυψη ασφάλειας
– Σύμβαση σε τέσσερα πρωτότυπα αντίτυπα χωρίς να έχουν συμπληρωθεί ημερομηνίες υπογραφής, διάστημα εκτέλεσης πρακτικής άσκησης και απόφαση ΕΕ.
– Απογραφικό Δελτίο Εισόδου

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Με εκτίμηση
Δρ. Χαρούλα Κοσμά
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Μεσολογγίου
τηλ. 2631058295