18/10/2019,

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τους Ακ. Υποτρόφους, όπως αυτά εγκρίθηκαν στη Γ.Σ. του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ).

Η κείμενη νομοθεσία δεν επιτρέπει τη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων. Οι υποψήφιοι που χρειάζονται περισσότερα στοιχεία μπορούν να τα αναζητήσουν στη Γραμματεία του τμήματος ΔΕΤ.