Επισυνάπτεται έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε ενημέρωση φοιτητών σχετικά με την υποχρεωτική ανανέωση του προσωπικού δικαιώματος μειωμένης μετακίνησης με τα ΜΜΜ του ΟΑΣΑ για το ακαδ. έτος 2019-2020 και την έκδοση νέας κάρτας.