Με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/8.5.2021 (ΦΕΚ 1872, β’) παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης δια ζώσης για τους/τις φοιτητές/τριες τελευταίου έτους και επί πτυχίω.

Παρακαλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση με τηλεργασία ή επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (για πρώτη φορά ή μετά από αναστολή), να υποβάλλουν αίτηση (ηλεκτρονικά) στη Γραμματεία, προκειμένου να εγκριθεί:

  • (α) η συνέχιση ή έναρξη της πρακτικής τους άσκησης με φυσική παρουσία ή
  • (β) η συνέχιση ή έναρξη της πρακτικής τους άσκησης εξ αποστάσεως.

Η αίτηση αφορά την πρακτική άσκηση τόσο μέσω ΟΕΑΔ όσο και μέσω ΕΣΠΑ. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολής της αίτησης 14/5/2021.