Τα αιτήματα των φοιτητών του τμήματος που αφορούν διοικητικά θέματα, θα πρέπει να κατατίθενται πλέον (κατά προτίμηση ηλεκτρονικά) στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Πάτρα, με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Εmail: deptsecr@upatras.gr
Διεύθυνση
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι,
26334, Πάτρα

Τηλέφωνα
2610 369210
2610 369201
2610 369203
2610 369181
2610 369042

Fax
2610369182

Η Γραμματεία του πρώην τμήματος ΔΕΜΕΣ στο Μεσολόγγι θα λειτουργεί συγκεκριμένες μόνο ημέρες και ώρες.