Οι φοιτητές του τμήματος μπορούν να επικοινωνούν δια ζώσης με τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους του Προγράμματος Σπουδών πρωην τμημάτων ΔΕΜΕΣ/ΕΠΔΟ/ΔΙΚΣΕΟ ως εξής:

Α. Γαρμπής, Καθηγητής
Κτίριο Κέντρου Δικτύων
Εγκαταστάσεις Παν/μιου Πατρών στο Μεσολόγγι
Τετάρτη 10:30-12:30

Β. Βασιλειάδης, Αν. Καθηγητής
Κτίριο ΣΔΟ, 2ος Όροφος
Εγκαταστάσεις Παν/μιου Πατρών στο Κουκούλι/Πάτρα
Πέμπτη 9:30-11:30