Για όσους έχουν δηλώσει και χρωστούν το αντίστοιχο εργαστηριακό μάθημα (“ΠΟΛΥΜΕΣΑ” ή “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ”) από παλιά προγράμματα σπουδών παρακαλούνται να συμβουλευθούν ανακοίνωση και σχετική Ύλη στο E-Class του θεωρητικού μαθήματος “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ”.

Α. Θανόπουλος