Εικόνα Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση

Επισυνάπτονται τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών για ΠΑ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ακαδ. έτους 2019-2020 του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας).

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρινίου-Μεσολογγίου)
Αγρίνιο: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100,τηλ: 2641074105
Μεσολόγγι: Νέα Κτίρια, Τ.Κ. 30200,τηλ. 2631058295

Επισυναπτόμενα: