Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ανακοίνωση

Τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος του πρωην τμήματος ΕΠΔΟ/ΔΙΚΣΕΟ διεξάγωνται, ως γνωστό, με συνδιδασκαλία με μαθήματα του προγράμματος ΔΕΜΕΣ, σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχισης που έχει αναρτηθεί στον σχετικό ιστότοπο https://eclass.upatras.gr/courses/MST-DEMES191/ (Ενότητα ‘Έγγραφα’).

Ισχύουν οι παρακάτω κανόνες, όπως έχουν ήδη δημοσιευθεί:

1. Εάν ένα μάθημα ΕΠΔΟ/ΔΙΚΣΕΟ είναι αντιστοιχισμένο με μάθημα του ΔΕΜΕΣ, τότε εξετάζεται μαζί με το μάθημα ΔΕΜΕΣ (δηλ. στο εξάμηνο του μαθήματος ΔΕΜΕΣ).

Για τα αντιστοιχιζόμενα μαθήματα δεν υπάρχει ξεχωριστός ιστότοπος στο eclass αλλά γίνεται χρήση του ιστοτόπου του αντίστοιχου μαθήματος ΔΕΜΕΣ.

Για παράδειγμα, το μάθημα Χ (εαρινό) του ΕΠΔΟ αντιστοιχίζεται στο Υ (χειμερινό) του ΔΕΜΕΣ. Τότε το Χ εξετάζεται στο χειμερινό εξάμηνο μαζί με το Υ.

Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια Χειμερινού εξαμήνου πρωην ΕΠΔΟ/ΔΙΚΣΕΟ τα οποία έχουν αντιστοιχηθεί μαζί με τη θεωρία τους σε θεωρίες του προγράμματος σπουδών του ΔΕΜΕΣ, θα εξεταστούν με βάση τις οδηγίες που θα αναρτήσει ο διδάσκοντας του μαθήματος θεωρίας ΔΕΜΕΣ. Εξαιρείται το εργαστήριο Δίκτυα Η/Υ, Δ?εξαμήνου (βλέπε παρακάτω).

2. Μαθήματα που δεν είναι αντιστοιχισμένα εξετάζονται κανονικά στο εξάμηνό τους.

Για αυτά τα μαθήματα υπάρχει ξεχωριστός ιστότοπος στο eclass. Ειδικά για τα εργαστήρια Χειμερινού εξαμήνου πρωην ΕΠΔΟ, αυτά θα πραγματοποιηθούν κανονικά και καλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στους αντίστοιχους ιστοτόπους στο eclass.

Aυτά τα εργαστήρια είναι:

  • Αλγόριθμοι (Γ εξάμηνο)
  • Στατιστική ΙΙ (Γ εξάμηνο)
  • Οικονομετρία (Ε εξάμηνο)
  • Δίκτυα Η/Υ (Δ εξάμηνο) – αυτό το εργαστήριο ειδικά θα εξεταστεί ξεχωριστά από την αντίστοιχη θεωρία

Η ύλη όλων των μαθημάτων θεωρίας έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο https://eclass.upatras.gr/courses/MST-DEMES191/ (για τα αντιστοιχισμένα μαθήματα ισχύει η ύλη του αντίστοιχου μαθήματος ΔΕΜΕΣ).