Θέμα: Απόφαση της Συγκλήτου για την εκπαιδευτική διαδικασία

Για να ανοίξουν με ασφάλεια, προστασία και χωρίς προβλήματα τα Πανεπιστήμια Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 192/29.09.2021 έκτακτησυνεδρίαση της, μετά από συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της την πρόσφατη ΚΥΑ, τηνπαρουσία του Πανεπιστημίου σε 7 σημεία, την χωρητικότητα και την κατάσταση τωναμφιθεάτρων και αιθουσών και τις  αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεωνδιαπιστώνει ότι: 1. Τα Πανεπιστήμια πρέπει να επιστρέψουν στην δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. 2. Η επιστροφή όμως δεν πρέπει να δημιουργεί προβλήματα για την υλοποίηση της, τα οποία αφορούν την υγεία και σχετίζονται με την διαδικασία ελέγχου. 3. Όσοι δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν  την εμβολιαστική τους κατάσταση(πλήρως εμβολιασμένοι – έχουν κάνει μία (1) δόση εμβολίου – ανεμβολίαστοι – έχουννοσήσει – υπόχρεοι rapid test ή pcr test –  κλπ.) καλούνται να μην προσέλθουν στοΠανεπιστήμιο. 4. Στα μαθήματα με μεγάλα ακροατήρια όπου η χωρητικότητα των αιθουσών δενεπαρκεί, δύναται να παρέχεται εκτός της δια ζώσης και η δυνατότητα απευθείαςμετάδοσης των μαθημάτων. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών απευθύνεται προς το Υπουργείο για ταπαρακάτω θέματα: 1. Την ύπαρξη πρόνοιας για την προστασία των ευπαθών ομάδων, φοιτητών, καθηγητών και εργαζόμενων. 2. Η διανομή του φαγητού στα φοιτητικά εστιατόρια να γίνεται σε πακέτο. 3. Η έκτακτη χρηματοδότηση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός της διαδικασίαςεφαρμογής των μέτρων και για την καθαριότητα, καθώς τα μαθήματα και ταεργαστήρια γίνονται 9πμ με 9μμ. 4. Την άμεση λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων στο Πανεπιστήμιο. 5. Την εκστρατεία επικοινωνίας με επιστημονική τεκμηρίωση που ναπροτρέπει να εμβολιαστούν φοιτητές, εργαζόμενοι και διδάσκοντες. 6. Την πύκνωση των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς. 7. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών  σε συνδυασμό με πιθανά κρούσματα Covid19, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα μέχρι έναποσοστό μαθημάτων, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 30% του συνόλου τωνμαθημάτων κάθε Τμήματος και μετά από εισήγηση του Τμήματος και απόφαση τηςΣυγκλήτου, να διεξάγονται εξ αποστάσεως. Επίσης η Σύγκλητος αποφασίζει ότι η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 11Οκτωβρίου για την καλύτερη προετοιμασία του Πανεπιστημίου. Δύο χρόνια μετά δεν πρέπει να κάνουμε τους χώρους των Πανεπιστημίων χώρουςάγονων αντιπαραθέσεων. Μην διχαστούμε Να υπερασπισθούμε με τη στάση μας ταΕλληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια. Να τα ανοίξουμε. Να δώσουμε πάλι ζωντάνια σταεργαστήρια και στα αμφιθέατρα. Να υποδεχθούμε τους φοιτητές μας καιειδικά τους δευτεροετείς και…

Περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 ξεκινά 11/10/2021 Τα μαθήματα θα γίνουν δια ζώσης  και στα μεγάλα ακροατήρια όπου η χωρητικότητα των αιθουσών δεν επαρκεί, θα παρέχεται εκτός της δια ζώσης και η δυνατότητα απευθείας μετάδοσης τους. Ευχαριστώ

Περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ή την ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ

Έχουν εκδοθεί τα πτυχία του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Mεσολογγίου, Τμήματος Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων, Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία. Η παραλαβή των Πτυχίων μπορεί να γίνει με : α) Αποστολή στον ενδιαφερόμενο μέσω Ταχυμεταφοράς. Να παραλάβουν με courrier το πτυχίο ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται…

Περισσότερα

1η Προκήρυξη θέσεων ΠΑ 2021-2022 Τμ. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

1η Προκήρυξη θέσεων ΠΑ 2021-2022 Τμ. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Περισσότερα