ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ή την ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ

Έχουν εκδοθεί τα πτυχία του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Mεσολογγίου, Τμήματος Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων, Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία. Η παραλαβή των Πτυχίων μπορεί να γίνει με : α) Αποστολή στον ενδιαφερόμενο μέσω Ταχυμεταφοράς. Να παραλάβουν με courrier το πτυχίο ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται…

Περισσότερα