Θέμα: Απόφαση της Συγκλήτου για την εκπαιδευτική διαδικασία

Για να ανοίξουν με ασφάλεια, προστασία και χωρίς προβλήματα τα Πανεπιστήμια Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 192/29.09.2021 έκτακτησυνεδρίαση της, μετά από συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της την πρόσφατη ΚΥΑ, τηνπαρουσία του Πανεπιστημίου σε 7 σημεία, την χωρητικότητα και την κατάσταση τωναμφιθεάτρων και αιθουσών και τις  αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεωνδιαπιστώνει ότι: 1. Τα Πανεπιστήμια πρέπει να επιστρέψουν στην δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. 2. Η επιστροφή όμως δεν πρέπει να δημιουργεί προβλήματα για την υλοποίηση της, τα οποία αφορούν την υγεία και σχετίζονται με την διαδικασία ελέγχου. 3. Όσοι δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν  την εμβολιαστική τους κατάσταση(πλήρως εμβολιασμένοι – έχουν κάνει μία (1) δόση εμβολίου – ανεμβολίαστοι – έχουννοσήσει – υπόχρεοι rapid test ή pcr test –  κλπ.) καλούνται να μην προσέλθουν στοΠανεπιστήμιο. 4. Στα μαθήματα με μεγάλα ακροατήρια όπου η χωρητικότητα των αιθουσών δενεπαρκεί, δύναται να παρέχεται εκτός της δια ζώσης και η δυνατότητα απευθείαςμετάδοσης των μαθημάτων. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών απευθύνεται προς το Υπουργείο για ταπαρακάτω θέματα: 1. Την ύπαρξη πρόνοιας για την προστασία των ευπαθών ομάδων, φοιτητών, καθηγητών και εργαζόμενων. 2. Η διανομή του φαγητού στα φοιτητικά εστιατόρια να γίνεται σε πακέτο. 3. Η έκτακτη χρηματοδότηση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός της διαδικασίαςεφαρμογής των μέτρων και για την καθαριότητα, καθώς τα μαθήματα και ταεργαστήρια γίνονται 9πμ με 9μμ. 4. Την άμεση λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων στο Πανεπιστήμιο. 5. Την εκστρατεία επικοινωνίας με επιστημονική τεκμηρίωση που ναπροτρέπει να εμβολιαστούν φοιτητές, εργαζόμενοι και διδάσκοντες. 6. Την πύκνωση των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς. 7. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών  σε συνδυασμό με πιθανά κρούσματα Covid19, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα μέχρι έναποσοστό μαθημάτων, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 30% του συνόλου τωνμαθημάτων κάθε Τμήματος και μετά από εισήγηση του Τμήματος και απόφαση τηςΣυγκλήτου, να διεξάγονται εξ αποστάσεως. Επίσης η Σύγκλητος αποφασίζει ότι η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 11Οκτωβρίου για την καλύτερη προετοιμασία του Πανεπιστημίου. Δύο χρόνια μετά δεν πρέπει να κάνουμε τους χώρους των Πανεπιστημίων χώρουςάγονων αντιπαραθέσεων. Μην διχαστούμε Να υπερασπισθούμε με τη στάση μας ταΕλληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια. Να τα ανοίξουμε. Να δώσουμε πάλι ζωντάνια σταεργαστήρια και στα αμφιθέατρα. Να υποδεχθούμε τους φοιτητές μας καιειδικά τους δευτεροετείς και…

Περισσότερα