Το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 ξεκινά 11/10/2021

Τα μαθήματα θα γίνουν δια ζώσης  και στα μεγάλα ακροατήρια όπου η χωρητικότητα των αιθουσών δεν επαρκεί,

θα παρέχεται εκτός της δια ζώσης και η δυνατότητα απευθείας μετάδοσης τους.

Ευχαριστώ