Εικόνα Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες για την Πρακτική τους Άσκηση με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στην κα Κοσμά Χαρούλα στα τηλέφωνα 2641074105 και 2631058295 και σε έκτακτες περιπτώσεις στο 6948660256