ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά φοιτητές που βρίσκονται στο 4ο έτος ή επί πτυχίω, δηλαδή από Η εξάμηνο και μεγαλύτερο και χρωστούν λιγότερα από 10 μαθήματα.

Δηλώστε στην φόρμα που ακολουθεί την επιθυμία σας για να εξεταστείτε στα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScELKpYnh6nERzzqiYz7Br-V8NVMtUOpjLEiT-IGofdNajbAw/viewform

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας μέχρι την Δευτέρα 4 Μαΐου και ώρα 15:00