Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου θα είναι διαθέσιμες από 11/5 – 13/5/2020.