Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 03/03/2020 για την πρόσκληση συμμετοχής των φοιτητών στο Πρόγραμμα ERASMUS+ / Κινητικότητα για Σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.upatras.gr/el/node/9068