Υπενθυμίζεται στους φοιτητές που εξετάζονται σε θεωρητικά μαθήματα του Β’ εξαμήνου και δεν υπάρχει σχετικό πληροφοριακό υλικό στην πλατφόρμα e-class πως η ύλη κάθε μαθήματος υπάρχει στον οδηγό σπουδών του Τμήματος.

http://www.demes.upatras.gr/myfiles/programma_spoudwn_de.pdf
Σελίδες 17-19