Όσοι ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα Erasmus+ στη Σλοβακία, δείτε το συνημμένο έγγραφο με τις τρέχουσες διαθέσιμες θέσεις.