6 & 7 Ιουλίου 2018 θα λάβει χώρα η 1η Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, στην Αγορά Αργύρη.

Επισυνάπτεται η αφίσα και το πρόγραμμα.