Επισυνάπτεται η προκήρυξη πλήρωσης 3 θέσεων τακτικού ΔΕΠ βαθμίδας επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων – Μεσολόγγι.