Επικοινωνία φοιτητών μόνο με χρήση e-mail Πανεπιστημίου

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται στους Φοιτητές τουΠανεπιστημίου Πατρών ότι η πάσηςφύσεως επικοινωνία με τα Τμήματα, τιςΣχολές και τις υπηρεσίες τουΠανεπιστημίου, θα γίνεται μόνο μέσω τουλογαριασμού e-mail που τους έχειχορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο. Ο Προϊστάμενος της ΔιεύθυνσηςΕκπαίδευσης και Έρευνας Παναγιώτης Παπαμιχαήλ

Περισσότερα