Εικόνα Ενημέρωση για Συμμετοχή στην έρευνα από το ΕΚΠΑ

Αγαπητές φοιτήτριες/ αγαπητοί φοιτητές, θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή σας σε μεταδιδακτορική έρευνα που στοχεύει στη διερεύνηση των σχεδίων που διαμορφώνουν οι φοιτητές/ -τριες στη χώρα μας σχετικά με το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας και της ζωής τους.

Η έρευνα πραγματοποιείται σε συνεργασία του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με Γραφεία Διασύνδεσης Ελληνικών Πανεπιστημίων. Ένα από αυτά είναι φυσικά και το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος της έρευνας βρίσκεται εδώ:

https://forms.gle/UfzqszKHxaU564p47

Η συμμετοχή σας στη μελέτη συνεπάγεται πολλαπλά οφέλη.