Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ανακοίνωση

Συνδιδασκαλία μαθήματος Διαχείριση Έργου

Το μάθημα Διαχείριση Έργου (Ζ Εξάμηνο) που γίνεται σε συνδιδασκαλία με το αντίστοιχο μάθημα του πρώην τμήματος Διοικ. Επιχ. Πάτρας, έχει το παρακάτω σύνδεσμο στο eclass:

https://eclass.upatras.gr/modules/contact/index.php?course_id=7749