Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ανακοίνωση

Ανακοίνωση:
Καλούνται όλες/οι οι φοιτήτριες/τές οι οποίοι οφείλουν το μάθημα «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί» Ζ’ εξαμήνου, να εγγραφούν στο ECLASSόπου έχει δημιουργηθεί ΝΕΑ σελίδα για το συγκεκριμένο μάθημα, με τίτλο «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021)» με διδάσκουσα την κα. Χριστιάνα Γιάτσε. Έχουν ήδη αναρτηθεί στη νέα σελίδα του μαθήματος στο ECLASS πληροφορίες για το μάθημα και τον τρόπο αξιολόγησης.

Η διδάσκουσα,
Χριστιάνα Γιάτσε
Κιν.:6973011735
e-mail: giatse.k@upatras.gr