Το μάθημα Λογιστική Εταιρειών Β εξαμήνου του ΔΕΜΕΣ θα εξεταστεί μαζί με το μάθημα Λογιστική ΙΙ του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Οι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στον ιστότοπο του μαθήματος εδώ: https://eclass.upatras.gr/courses/MST147/ και εφόσον απαιτηθεί οποιαδήποτε επικοινωνία με τον διδάσκοντα να αναφέρουν ότι προέρχονται από το τμήμα ΔΕΜΕΣ.