Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο θα πραγματοποιηθούν από 1/4/2020 έως 10/4/2020