Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ανακοίνωση

Γενικές Οδηγίες

1. Από Δευτέρα 23/3 όλα τα μαθήματα, Θεωρίες και εργαστήρια θα διεξαχθούν κανονικά μέσω Skype for Business. Οι καθηγητές είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία των τηλε-διασκέψεων, τις υπερσυνδέσεις (links) των οποίων αναρτούν στον ιστότοπο των μαθημάτων στο eclass.upatras.gr.
Θα υπάρχει 1 link ανά εβδομαδιαία διάλεξη στο ημερολόγιο κάθε μαθήματος. Με αυτόν τον τρόπο κάθε φοιτητής μπορεί να βλέπει όλες τις τηλεδιασκέψεις των μαθημάτων στα οποία έχει εγγραφεί στην αρχική σελίδα του στο eclass. Για αυτό το λόγο η εγγραφή στο eclass.upatras.gr καθίσταται υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

2. Όλα τα μαθήματα θα γίνονται τις ώρες του ωρολογίου προγράμματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει αλλαγή (ο διδάσκοντας θα αναρτά σχετική ανακοίνωση έγκαιρα).

3. Τα εργαστηριακά τμήματα είναι δυνατόν να συμπτυχθούν σε ένα δίωρο το οποίο θα διεξαχθεί εντός των ήδη προγραμματισμένων ωρών του ωρολογίου προγράμματος και μόνο. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτηθούν στους ιστοτόπους των μαθημάτων στο eclass.

4. Η παρακολούθηση των διαλέξεων θα πρέπει να γίνεται μέσω υπολογιστή και όχι κινητού τηλεφώνου διότι το μέγεθος της οθόνης δεν επιτρέπει την ορθή εμφάνιση των διαφανειών του μαθήματος. Σε περίπτωση που είναι αναγκαστική η χρήση κινητού τηλεφώνου, οι φοιτητές καλούνται να προσπελάσουν τις διαφάνειες της διάλεξης πριν τη διεξαγωγή της, από τον ιστότοπο του κάθε μαθήματος στο eclass.upatras.gr

Τεχνικές οδηγίες

Οδηγίες για τη χρήση του Skype for business έχουν αναρτηθεί κεντρικά από το Πανεπιστήμιο αλλά και σε προηγούμενες ανακοινώσεις του τμήματος .

Υπενθυμίζεται παλαιότερη ανακοίνωση που αναφέρει ότι οι φοιτητές θα πρέπει:
α) να δημιουργήσουν λογαριασμό (εφόσον δεν διαθέτουν ήδη) στη πλατφόρμα του eclass.upatras.gr και να εγγραφούν στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μαθήματα.
β) να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αφορούν την εγκατάσταση και συμμετοχή σε σύσκεψη, με την εφαρμογή Skype https://sfb.sites.upnet.gr/attendee/