Η παράδοση της 21/02/2020 δεν θα πραγματοποιηθεί.
Θα γίνει αναπλήρωση η οποία θα αρχίσει στις 14.00 της 20/02/2020 στην Αίθουσα Ι18.

Ο Διδάσκων
Αντώνιος Μανιάτης