Για τις δηλώσεις, παρακαλώ δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο eClass:
https://openeclass.teimes.gr/modules/announcements/index.php?course=DEMES425&an_id=9498

Ο διδάσκων,
Ι. Περίκος