Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο eClass
https://openeclass.teimes.gr/modules/announcements/index.php?course=DEMES222&an_id=9497

Οι διδάσκοντες,
Γ. Μουρκούσης, Β. Στεφανής