Εικόνα Ενηξμέρωση για Πτυχιακή Εργασία

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στο eclass τα θεμάτων πτυχιακών εργασιών (εαρινό εξάμηνο 2018-19).
https://openeclass.teimes.gr/modules/document/?course=DEMES123