ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ   ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η  τελετή ορκωμοσίας  και απονομής πτυχίων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης  και Τεχνολογίας  για  αποφοίτους των Τμημάτων  του πρώην Τ.Ε.Ι.  Δυτικής Ελλάδας  θα  πραγματοποιηθεί  στις  

Aυγούστου 2022,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα   13:00 

Μπορούν να συμμετέχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει  τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών τους  κι έχουν λάβει βεβαίωση πτυχιούχου.

Προσεχώς θα ανακοινωθούν οι αριθμοί μητρώων των πτυχιούχων  που θα  λάβουν μέρος  στην  τελετή  ορκωμοσίας  και απονομής  πτυχίων.

Οι πτυχιούχοι που  δεν  παρευρέθησαν  στις  προηγούμενες  ορκωμοσίες και θέλουν να  λάβουν μέρος  στην  ορκωμοσία  στις  2-8-2022 πρέπει να στείλουν  αίτηση  συμμετοχής  στην  ορκωμοσία στο e_mail secrdemes@upatras.gr  μέχρι  11-7-2022  στη Γραμματεία στο Μεσολόγγι.