Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

ΣΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΕΣΕΙΣ

ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ