Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ανακοίνωση

Ενημέρωση τελικής εξέτασης για τους Φοιτητές του Τμήματος Δ.Ε. Μεσολογγίου στο Μάθημα «Οικονομία και Πολιτική Περιβάλλοντος» –Υποβολή Δηλώσεων Συμμετοχής, Αυστηρά,  έως Τετάρτη, 09/06/2021, ώρα 23:55

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Με την παρούσα ανακοίνωση σας ενημερώνω ότι στην ενότητα «Εργασίες», στο eclass, έχουν αναρτηθεί τα αντίστοιχα έντυπα δηλώσεων Συμμετοχής και μη συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος, τα οποία καλείστε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε, αυστηρά, έως την Τετάρτη, 09/06/2021, ώρα 23:55.

Στην ενότητα «Έγγραφα» έχει αναρτηθεί και αρχείο με τίτλο ¨Τρόπος Εξέτασης  του μαθήματος «Οικονομία και Πολιτική Περιβάλλοντος»¨, μέσω του οποίου θα ενημερωθείτε για τη διαδικασία εξέτασης.

Προσοχή:

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου 2021, θα πρέπει υποχρεωτικά:

1. Να εγγραφούν (όσοι δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι) στην ψηφιακή πλατφόρμα του e-Classστον ισότοπο του μαθήματος «Οικονομία και Πολιτική Περιβάλλοντος» με διδάσκουσα την Χριστιάνα Γιάτσε και κατόπιν να ενημερωθούν για:

α) το περιεχόμενο του υπό εξέταση μαθήματος (Εξεταστέα ύλη)στην ενότητα «Έγγραφα» και

β) τη διαδικασία της εξέτασης (Τρόπος Εξέτασης  του μαθήματος «Οικονομία και Πολιτική Περιβάλλοντος») στην ενότητα «Έγγραφα»

2. Να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την Δήλωση Συμμετοχής ή Μη συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξέταση, σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας ανακοίνωσης η οποία έχει  αναρτηθεί και στον ιστότοπο του μαθήματος.

Η διδάσκουσα,

Χριστιάνα Γιάτσε

6973011735