Εικόνα Ενηξμέρωση για Πτυχιακή Εργασία

ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΕΧΡΙ  10/4/21

ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΗΛ ΤΟΥ κ Κουστα grkoustas@upatras.gr ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΟΘΕΙ ΝΕΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΤΟΥΣ