Εικόνα Ενηξμέρωση για Πτυχιακή Εργασία

Παρακαλούνται οι Σπουδαστές που Έχουν σαν τελευταία υποχρέωση μόνο Πτυχιακή Εργασία να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στον παρακάτω πίνακα και να τον αποστείλουν με e-mail στο

grkoustas@upatras.gr έως και την Παρασκευή 02/04/2021 και ώρα 18:00

Ευχαριστούμε

Παρακαλώ την Προσοχή σας

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΤΜΗΜΑE-MAILΤΗΛΕΦΩΝΟΠΡΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ