Εικόνα Αριστογιάννης Γαρμπής

Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Μεσολόγγι, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Το Τμήμα μας διαθέτει τρεις κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:
A. Διοίκησης Επιχειρήσεων
B. Διοίκησης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας
Γ. Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων
και προέκυψε από τη συγχώνευση των Τμημάτων:
– Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων (ΔΙ.Κ.Σ.Ε.Ο.)
– Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (Ε.Π.Δ.Ο.)
του πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου (Π.Δ. 94/2013).

Το τμήμα ΔΙ.Κ.Σ.ΕΟ. αποτελούσε ένα από τα παλαιότερα Τμήματα του πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου, ενώ το τμήμα Ε.Π.Δ.Ο. εμφάνιζε την μεγαλύτερη ζήτηση των υποψηφίων και διέθετε το μεγαλύτερο πληθυσμό φοιτητών.

Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στεγάζεται στην καινούργια πτέρυγα των κτηριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) στο campus του ΤΕΙ στο Μεσολόγγι, προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του Τμήματος συγκροτείται από τρία αλληλοσυνδεόμενα επιστημονικά πεδία, της Διοίκησης, της Οικονομίας και της Πληροφορικής και υποστηρίζεται από ένα νέο, σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει και παρέχει ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων στα αντικείμενα της Διοικητικής και Οικονομικής Επιστήμης και της Πληροφορικής. Σκοπός είναι η δημιουργία στους φοιτητές ενός κατάλληλου γνωσιακού υπόβαθρου, απαραίτητο για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων της αγοράς εργασίας που σχετίζονται με τη διοίκηση, την λειτουργία και τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων, των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, των Δημόσιων Οργανισμών, των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων και των μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Το Τμήμα μας στελεχώνεται από έμπειρους και καταξιωμένους Καθηγητές με διεθνή ερευνητική δραστηριότητα, διαθέτει άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής και σύγχρονα αμφιθέατρα, διατηρεί δύο θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια, συνεργάζεται με άλλα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για την εκπόνηση Μεταπτυχιακών προγραμμάτων, εκπονεί προγράμματα κινητικότητας Erasmus+ για σπουδές ή πρακτική άσκηση στο εξωτερικό και παρέχει στους αποφοίτους κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Στόχος του Τμήματος είναι η προσφορά ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και (επι)μόρφωσης στους φοιτητές μας και η συγκρότηση επιτυχημένων μελλοντικών στελεχών του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Δρ. Αριστογιάννης Γαρμπής
Καθηγητής