Εικόνα Κεφαλίδας

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ πρώην
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΤΕΙ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

Παναγιώτης Φραγκούλης

Τηλέφωνο: 26310 58243

Σπανοπούλου Καλλιόπη

Τηλέφωνο: 26310 58354

Fax 26310 58306
Ηλεκτρονική διεύθυνση secrdemes @ upatras.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων – Μεσολόγγι
Πανεπιστήμιο Πατρών
Νέα Κτίρια
Τ.Κ. 30200
Μεσολόγγι