Εικόνα Κεφαλίδας

Μέλη ΔΕΠ

Όνομα Βαθμίδα Τηλέφωνο Email
Αριστογιάννης Γαρμπής Καθηγητής 26310 58404 agarbis @ upatras.gr
Βασιλειάδης Βασίλειος Αν. Καθηγητής 26310 58441 basiliad @ upatras.gr
Θεοφάνης Μαυριδάκης Αν. Καθηγητής 26310 58258 mavridakis @ upatras.gr
Αλεξοπούλου Μαρία Λέκτορας 26310 58222 malex @ upatras.gr
Δημήτριος Ντόβας Λέκτορας 26310 58258 dimdovas @ upatras.gr

Ομότιμα Μέλη

Όνομα Βαθμίδα Τηλέφωνο Email
Πολίτης – Στεργίου Βαγγέλης Ομότιμος Καθηγητής
Τσουραμάνης Χρήστος Ομότιμος Καθηγητής

Αφυπηρετήσαντες

Όνομα Βαθμίδα Τηλέφωνο Email
Κοσμάς Νικόλαος Αν. Καθηγητής Συνταξιοδότηθηκε
Καπογιάννης Δημήτριος Επ. Καθηγητής
Κροκίδας Θεόδωρος Λέκτορας
Φύλακτος Δημήτριος Λέκτορας