Μέλη ΔΕΠ

Όνομα Βαθμίδα Τηλέφωνο Email
Αριστογιάννης Γαρμπής Καθηγητής 26310 58404 agarbis upatras.gr
Βασιλειάδης Βασίλειος Αν. Καθηγητής 26310 58441 basiliad upatras.gr
Θεοφάνης Μαυριδάκης Αν. Καθηγητής 26310 58258 mavridakis  upatras.gr
Αλεξοπούλου Μαρία Λέκτορας 26310 58222 malex upatras.gr
Δημήτριος Ντόβας Λέκτορας 26310 58258 dimdovas upatras.gr

Ομότιμα Μέλη

Όνομα Βαθμίδα Τηλέφωνο Email
Πολίτης – Στεργίου Βαγγέλης Ομότιμος Καθηγητής 26310 58201 vapol teimes.gr
Τσουραμάνης Χρήστος Ομότιμος Καθηγητής 26310 58236 ctsouramanis teimes.gr

Αφυπηρετήσαντες

Όνομα Βαθμίδα Τηλέφωνο Email
Κοσμάς Νικόλαος Αν. Καθηγητής Συνταξιοδότηθηκε
Καπογιάννης Δημήτριος Επ. Καθηγητής 26310 58232 ekap46 otenet.gr
Κροκίδας Θεόδωρος Λέκτορας 26310 58443 thkrokid teimes.gr
Φύλακτος Δημήτριος Λέκτορας 26310 58354 dfilakt teimes.gr